FAQ

Wat is een basisinkomen?

Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk maandelijks bedrag waar iedere Nederlandse burger recht op heeft. Of je nou werkt of niet, samenwoont of alleen, huurt of koopt, je krijgt het altijd. Elke eerste dag van de maand maakt de Belastingdienst dan elke burger het basisinkomen over.

Hoeveel dan?

€1200 per maand voor de eerste volwassene in een huishouden en €600 per maand voor eventuele  verdere meerderjarigen. Per minderjarige wordt daar nog eens €300 per maand bij opgeteld. Een alleenstaande krijgt dus €1200 per maand, een gezin met twee ouders en twee kinderen €1200+€600+(2x€300)=€2400

Waarom hebben we dat nodig?

Wij zien drie hoofdredenen:

  • Volgens het CBS leven in Nederland 1,4 miljoen mensen in armoede. Daaronder vallen 400 duizend kinderen. In een rijk land als het onze vinden wij armoede onwenselijk en onnodig. Met het basisinkomen dat wij voorstellen, til je iedereen, ongeacht de gezinssamenstelling, boven de armoedegrens uit.
  • Een onderzoek van Deloitte wijst uit dat er in Nederland binnen 20 jaar 2 tot 3 miljoen banen worden weg geautomatiseerd. Een basisinkomen biedt de ongelukkigen die hun baan verliezen rust en ruimte om op zoek te gaan naar een andere manier om mee te doen in de maatschappij.
  • Het belastingstelsel en de sociale zekerheid zijn veel te ingewikkeld en te bureaucratisch geworden. Een stelsel, gestoeld op een basisinkomen, is simpeler, eerlijker en goedkoper.

Dat is toch heel duur? Kunnen we dat wel betalen?

Ons voorstel zou €164 miljard per jaar kosten. Dat is veel geld, maar de huidige regelingen die vervangen kunnen worden, kosten ook veel. In het nieuwe stelsel hebben we bijvoorbeeld geen heffingskortingen, AOW, uitkeringen en toeslagen meer nodig. Dat dekt al ruim 80% van de kosten!

We stellen voor het andere kwart uit verhoging van de vermogensbelasting, erfbelasting en milieubelastingen te halen. Natuurlijk zijn er nog veel meer financieringsvormen denkbaar en we nodigen u van harte uit om daarover mee te denken!

Wilt u meer weten over ons financieringsvoorstel? De precieze berekening inclusief toelichting is te vinden onder het kopje “Hoe?”.

Gaan mensen dan nog wel werken?

Wij denken van wel om drie redenen:

  • Het wordt financieel juist aantrekkelijker om te gaan werken. In het huidige stelsel wordt je uitkering gekort als je bijverdient, dus hebben mensen een prikkel om op de bank te blijven zitten. Als iedereen een basisinkomen krijgt, zie je extra werk direct terug in je portemonnee.
  • Onbetaald werk is ook werk. Vrijwilligerswerk of mantelzorg kan een net zo grote maatschappelijke waarde hebben als betaald werk. Met een basisinkomen hebben mensen de financiële ruimte om op die manier een bijdrage te leveren.
  • Wij geloven dat mensen graag zinvol bezig zijn. Ook door onderzoeken wordt dat beeld gesteund. 80% van de mensen zegt zelf nog te gaan werken als ze een basisinkomen krijgen, maar ook 80% denkt dat anderen dan niet meer gaan werken! Misschien moeten we maar wat meer vertrouwen in elkaar hebben.

Klinkt goed! Wat kan ik doen om het voor elkaar te krijgen?

Leuk dat u het vraagt! Een grote stelselwijziging zoals we die hier voorstellen komt er natuurlijk niet zonder breed maatschappelijk draagvlak. En dat kunnen we creëren met een bruisend maatschappelijk debat. Denk dus nog eens goed na over de voors en tegens van een basisinkomen, praat erover met uw familie, vrienden en collega’s en deel moedigvoorwaarts.nu op social media.

Heel concreet kunt u op https://basisinkomen2018.nl/ een petitie ondertekenen die oproept tot invoering van een basisinkomen vanaf 2018. Dat jaartal moet u natuurlijk met een korreltje zout nemen, maar als de petitie 40 duizend handtekeningen krijgt, moet het behandeld worden in de Tweede Kamer. De teller staat nu op 27 duizend, dus er is nog wel wat werk te doen. Politici over het basisinkomen laten praten is een belangrijk begin.